Podstrona: Klauzula informacyjna dla studenta/doktoranta składającego wniosek / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Klauzula informacyjna dla studenta/doktoranta składającego wniosek

Klauzula informacyjna dla studenta/doktoranta składającego wniosek:

  1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, prz.edu.pl, adres email: kancelaria@prz.edu.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: nr telefonu 17 865 1775 lub e-mail: iod@prz.edu.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: rozpatrzenia wniosku i/lub przyznania oraz wypłaty i rozliczania świadczeń dla studentów, a także dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań udzielania studentom świadczeń pomocy materialnej (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
  4. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedury przyznawania i/lub wypłaty świadczeń, a po tym okresie przechowywane przez 2 lata, a po tym czasie dane osobowe będą archiwizowane przez 5 lat, a następnie nieodwracalnie usuwane.
  6. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
  7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. usługi IT w zakresie utrzymania serwerów, usługi prawne, usługi pocztowe.
  8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej, konsekwencją takiego przetwarzania będzie decyzja administracyjna dotycząca przyznania/odmowy przyznania świadczenia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję