Podstrona: Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral laureatką Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral laureatką Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

2021-06-29 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Nauka
Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral,

Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral z Zakładu Urbanistyki i Architektury na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury została laureatką konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w edycji 2020 za rozprawę doktorską pt. „Wpływ urbanistyczno-architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny”.

Tematyka pracy

Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a promotorem pomocniczym dr inż. Krystian Woźniak z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autorka nagrodzonej rozprawy doktorskiej opracowała niezwykle istotny i aktualny temat zarówno dla współczesnej myśli teoretycznej, jak i praktyki urbanistycznej. Praca obejmuje rozwiązania i zjawiska bardzo ważne dla mieszkańca narażonego na uciążliwości związane z hałasem w środowisku zamieszkania. Autorka założyła, że wysoka jakość architektury mieszkaniowej jest związana nie tylko z jej cechami wizualnymi, lecz również ze strukturą dźwiękową kształtującą klimat akustyczny otoczenia.

Cel badań

Celem badań przedstawionych w pracy była identyfikacja, analiza i ocena zależności pomiędzy cechami urbanistyczno-architektonicznymi środowiska zamieszkania a komfortem akustycznym. Praca ma charakter analityczno-badawczy, uzupełniony reprezentatywnymi studiami przypadku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praktyczna, nowatorska część pracy, w której przy użyciu programów komputerowych SoundPLAN i SvanPc++ dr inż. arch. Beata Walicka-Góral opracowała autorskie symulacje komputerowe zmian klimatu akustycznego w środowisku mieszkaniowym. Badania te zostały przeprowadzone na podstawie własnych terenowych pomiarów hałasów na obszarze zabudowy mieszkaniowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyciągnięcie oryginalnych wniosków dotyczących projektowania krajobrazu akustycznego w środowisku mieszkaniowym. Autorka dowiodła, że decyzje architektoniczne i urbanistyczne mają znaczący wpływ na klimat akustyczny projektowanych i zagospodarowywanych przestrzeni. Nagrodzona praca ma charakter interdyscyplinarny, a uzyskane wyniki stanowią oryginalny wkład do dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Rozprawa doktorska porządkuje i poszerza wiedzę projektantów dotyczącą możliwości kreowania klimatu akustycznego dzięki przemyślanym decyzjom projektowym. W dobie komputeryzacji i cyfryzacji praca ta wprost wskazuje na możliwości współczesnej techniki oraz na kierunki zastosowania ich w architekturze i urbanistyce przez możliwości analizy akustycznej środowiska zbudowanego.

Zainteresowania naukowe laureatki

Zainteresowania naukowe dr inż. arch. Beaty Walickiej-Góral, adiunkt w Zakładzie Urbanistyki i Architektury na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, dotyczą problematyki projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego środowiska zamieszkania, projektowania zrównoważonego, akustyki urbanistycznej i akustyki architektonicznej. Autorka zajmuje się szeroko rozumianymi związkami pomiędzy architekturą, projektowaniem urbanistycznym i akustyką urbanistyczną a środowiskiem zbudowanym oraz komfortem w nim panującym, a także tematyką projektowania uniwersalnego. Od początku swojej pracy rozwija ideę zrównoważonego projektowania architektonicznego i urbanistycznego w skali mikro i makro.

Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral od 2005 r. zajmuje się praktyką projektową. Jest autorką lub współautorką ponad kilkudziesięciu projektów architektonicznych: koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, które uzyskała w 2013 r. Jest czynnym członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz członkiem Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Brała udział w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych, otrzymała wraz z zespołem wyróżnienie w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym pt. „Rewitalizacja Uniejowa” na opracowanie „Studium programowo-przestrzennego miasta Uniejowa oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznych wybranych fragmentów miasta”.

Jest autorką artykułów krajowych i zagranicznych, wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz współautorką publikacji materiałów pomocniczych dla studentów. W ramach współpracy międzynarodowej prowadzi badania w zakresie wizji przestrzennej w środowisku wirtualnym. Brała udział w projektach badawczych realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, m.in. w projekcie pt. „Transferencja” jako działania z zakresu transferu wiedzy – wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Od 2018 r. prowadzi na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej wykłady o tematyce akustyki architektonicznej i urbanistycznej. W 2020 r. pełniła funkcję eksperta ds. dostępności architektonicznej w projekcie „Przyjazny nURt” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję