Podstrona: Konkurs na uzyskanie wsparcia w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Konkurs na uzyskanie wsparcia w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

2021-01-04 , red.  Piotr Okarmus, Anna Worosz
Konkurs na uzyskanie wsparcia w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Ruszył nabór do konkursu na uzyskanie wsparcia w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Wsparciem mogą być objęte wyniki prac intelektualnych, do których prawa posiada Politechnika Rzeszowska.

Wsparcie można będzie uzyskać w dwóch obszarach. Pierwszy obejmuje realizację prac przedwdrożeniowych – uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia finansowego pozwalającego na pokrycie kosztów prac przedwdrożeniowych. Wsparcie może dotyczyć w szczególności przeprowadzenia dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wyników prac B+R do potrzeb zainteresowanego nabywcy oraz obejmować: wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie, koszty aparatury naukowo-badawczej (w szczególności koszty odpłatnego korzystania z aparatury – leasing, wynajem), usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania), wydatki na zakup środków trwałych (maksymalnie 10% wartości ogółu wydatków). Drugi obszar to działania zmierzające do komercjalizacji – uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia w prowadzeniu działań, obejmującego w szczególności: wycenę technologii, prezentację technologii na targach, objęcie ochroną prawną rezultatów projektu, pomoc przy założeniu przedsiębiorstwa typu spin off, uczestnictwo w spotkaniach mających na celu integrację środowiska nauki i biznesu.

Upoważnionymi do złożenia zgłoszenia są twórcy wyników prac intelektualnych, do których prawa przysługują Politechnice Rzeszowskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń: od 4 stycznia do 1 lutego 2021 r.

Zgłoszenia można składać w wersji elektronicznej na adres: inkubator@prz.edu.pl oraz wersji papierowej na adres: CTT PRz, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, budynek V, pokój V.A-222 lub 223.

Kwota dofinansowania na jeden wniosek nie może przekroczyć 55 000 zł netto wydatków ujętych w budżecie.

Wnioski zostaną poddane dwuetapowej ocenie. Pierwszy etap to ocena wstępna przeprowadzona przez Zespół Konkursowy, II etap to ocena merytoryczna przeprowadzana przez Radę Merytoryczną, w której skład wchodzić będą członkowie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej. Drugi etap kończy się wstępną decyzją o udzieleniu wsparcia lub odrzuceniu wniosku, która następnie jest zatwierdzana przez Radę Inwestycyjną składającą się z przedstawicieli nauki i biznesu.

Termin realizacji prac w ramach projektu: do 31 sierpnia 2022 r. Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku można uzyskać w CTT: inkubator@prz.edu.pl, tel.: 17 743 21 15; 17 865 16 89; 17 865 12 27; 17 743 21 16 .

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie Projektu.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję